Isabelmacro


Isabelmacro vừa mới pay xong:

My proof

Số click ( tại thời điểm request )

lizzywan 14
minh_spb 50
l0ve_ch0c0late 15
dt03f1 144
getdown 104
betatest000 15
lak121291 126
cyd_really 19


Total ( cent )

daisunhantan 8.8
cyd_really 10.64
getdown 58.24
lak121291 130.96
dt03f1 80.64
betatest000 8.4
lizzywan 7.84
minh_spb 28
l0ve_ch0c0late 8.4
zinanguyen_63 6.8

>> Đọc thêm ....

Crewbux


Mới nhận được từ Crewbux:

My proof

Số click ( tại thời điểm request )

daisunhantan 22
zinanguyen_63 17
lak121291 151

Bạn nhận được 80% của số click bạn làm cho mình, tức là con số thống kê:

  • Total = Số click * %ref * 80%
  • Khi bạn muốn nhận tiền , post yêu cầu ở topic này hoặc PM cho mình:
    + Pay qua AlertPay: Mình sẽ trả bạn 100% con số thống kê.
    + Pay qua Egold : Mình sẽ trả lại bạn 80% con số đã thống kê.
    + Pay qua Liberty Resever : Mình sẽ trả lại bạn 70% con số đã thống kê.
Total ( cent )

daisunhantan 8.8
zinanguyen_63 6.8
lak121291 60.4


>> Đọc thêm ....

Popunder.ru - Một Site CPM Chấp Nhận Mọi IP

Bài viết này dành cho các bạn nào có trang web hay blog có lượng người truy cập nhiều. 1$ payout payout via Webmoney..Mỗi khi có người truy nhập vào trang web hoặc blog của bạn bạn sẽ nhận 0.002$ ---> 1000 unique = 2WMZ . Chấp nhận tất cả IP trên toàn thế giới.

Thanh toán bằng WMN.Cách tạo tài khoản Webmoney vào đây
viewtopic.php?f=16&t=436
Đây là trang của NGA, hoàn toàn bằng tiếng NGA, nhưng bạn không phải lo ngại rằng bạn không biết tiếng NGA. Bạn click vào hình này để đăng kí.
Hình ảnh
Hình ảnh
Sẽ mở ra 1 trang như sau bạn điền thông tin của bạn vào và click vào ô tôi đánh dấu
Hình ảnh

Trang Tiếp theo

Код || Статистика || Баланс || Настройки || Изменить профайл || Ваши рефералы || Лучшие партнёры

Những dòng chữ trên có nghĩa như sau

:code | | Statistics | | Balance | | Preferences | | Change profile | | Your referrals | | Top Partners

Và 1 cái code có dạng như sau:
SCRIPT LANGUAGE="Javascript" SRC="http://curi113.popunder.ru/popunder.php?id=curi113">

copy cái code này dán vào web hoặc blog ủa bạn là xong.

Nếu thắc mắc về ngôn ngữ của NGA bạn có thể vào trang:

http://www.google.com/translate_t?langpair=ru|en

Bằng chứng payout.Payout vào thứ 3 hằng tuần khi đã request
Hình ảnh

Hoa hồng là 7%!

>> Đọc thêm ....
 

Powered by NNT | Make Money Online - PTC