Popunder.ru - Một Site CPM Chấp Nhận Mọi IP

Bài viết này dành cho các bạn nào có trang web hay blog có lượng người truy cập nhiều. 1$ payout payout via Webmoney..Mỗi khi có người truy nhập vào trang web hoặc blog của bạn bạn sẽ nhận 0.002$ ---> 1000 unique = 2WMZ . Chấp nhận tất cả IP trên toàn thế giới.

Thanh toán bằng WMN.Cách tạo tài khoản Webmoney vào đây
viewtopic.php?f=16&t=436
Đây là trang của NGA, hoàn toàn bằng tiếng NGA, nhưng bạn không phải lo ngại rằng bạn không biết tiếng NGA. Bạn click vào hình này để đăng kí.
Hình ảnh
Hình ảnh
Sẽ mở ra 1 trang như sau bạn điền thông tin của bạn vào và click vào ô tôi đánh dấu
Hình ảnh

Trang Tiếp theo

Код || Статистика || Баланс || Настройки || Изменить профайл || Ваши рефералы || Лучшие партнёры

Những dòng chữ trên có nghĩa như sau

:code | | Statistics | | Balance | | Preferences | | Change profile | | Your referrals | | Top Partners

Và 1 cái code có dạng như sau:
SCRIPT LANGUAGE="Javascript" SRC="http://curi113.popunder.ru/popunder.php?id=curi113">

copy cái code này dán vào web hoặc blog ủa bạn là xong.

Nếu thắc mắc về ngôn ngữ của NGA bạn có thể vào trang:

http://www.google.com/translate_t?langpair=ru|en

Bằng chứng payout.Payout vào thứ 3 hằng tuần khi đã request
Hình ảnh

Hoa hồng là 7%!

Bạn vừa đọc xong bài viết, hãy nhấn Favorites (Internet Explorer) hay Bookmarks (Firefox) để lưu trữ và quay lại để đọc các bài cập nhật kế tiếp. Chúc bạn vui vẻ!

 

Powered by NNT | Make Money Online - PTC