Vô đối!

Phần tóm tắt hay đầu bài đăng

............../'' ) Ngẩng ..............
...........,/¯../ Mặt .............
........../..../ Lên .................
......../..../ Trời ..................
.../´¯/'...'/´¯¯`·¸ Hận .......
./'/.../..../.. ../¨¯\ Đời .......
('(...´...´.. ¯~/'...') Vô .........
.\... .nnt163.. .../ Đối .........
..'\'...\........ _.·´ ................
....\.............( ......................
......\............\ .....................

Pro quá ta ^!^

Bạn vừa đọc xong bài viết, hãy nhấn Favorites (Internet Explorer) hay Bookmarks (Firefox) để lưu trữ và quay lại để đọc các bài cập nhật kế tiếp. Chúc bạn vui vẻ!

 

Powered by NNT | Make Money Online - PTC