Phần mềm Fake IP - GHOST SURF 2005

  • Công cụ lướt quét ẩn cấp cao.Tăng tốc độ lướt web mỗi khi mạng bị chậm bạn có thể sữ dụng đên GS.
  • Có chức năng diệt spyware nhanh nhất và mạnh nhất.
  • Gỡ bỏ những dấu vết và xóa file - Xóa bỏ history, bộ nhớ đệm, clipboard, cookies
Hiện nay E-gold không chấp nhận nhiều IP việt nam đăng ký và không login vào được. Vấn đề này đã xãy ra , rất nhiều người mới bận tâm. Tạm thời chúng ta phải FAKE IP đễ đăng ký và login vào e-gold...các bạn nên dùng phần mềm Ghost suft FAKE IP rất tiện lợi và dễ dàng
  • Ưu điểm sài tôt không hết hạn.

Download
LOGIN và đăng kỳ E-GOLD rất tiện lợi.
- GS2008 xem chi tiết và donwload ở đây
UPDATTING........
- Đầu tiên đơn giản nhất là fake ip với trình duyệt IE
- Khi setup xong tắt hết window của IE đi.- Nhấp vào biểu tượng chìa khóa- Chỗ Privacy level bạn kéo cái thanh trượt lên chế độ invisible.
sau đó nhấp vào chữ advanced ở bên cạnh ,bạn thấy
có 2 dòng và nó đã tự đông dánh dấu vào, bạn
bỏ đánh dấu ở dòng đầu tiên (dòng block personal ìnomation cookies),sau đó nhấp vào chữ simple vào tắt cái cửa sổ của cái chìa khóa đi.- Lúc này là bạn đã fake IP thành công với IE.

Check ip với :
Hay:


- Còn FireFox thì các bạn có thể điền bằng tay.
Tools --> Options...>advanced>network>setting
click Setting..." --> Đánh dấu vào mục: "Manual proxy configurations" -->
  • HTTP proxy : 127.0.0.1
  • Port : 7212
  • Click OK
Để check xem IP đã thay đổi chưa bạn có thể so sánh bằng cách
ghi lại IP trước khi change và sau khi change.


Tôi có sài gs2006, 2007 có serial nhưng mỗi khi cài lại win
thì khi setup lại thì số serial nó kh chấp nhận nữa vì quá nhiều người sữ dụng.cho nên chỉ sài

gs2005 là tiện lợi nhất.


Chúc các bạn thành công.( Bài viết sưu tầm của chú Sekomn - Krum )

Bạn vừa đọc xong bài viết, hãy nhấn Favorites (Internet Explorer) hay Bookmarks (Firefox) để lưu trữ và quay lại để đọc các bài cập nhật kế tiếp. Chúc bạn vui vẻ!

 

Powered by NNT | Make Money Online - PTC