Clixmx 1st

Payment từ Clixmx, cảm ơn các bạn ủng hộ! Site này đang rất good!
Đã hứa sẽ pay vào ngày 16.08 ( 2 tuần ) và đã pay đúng hẹn! Tiếp tục nào các bạn!
Click:
dungptcm 178
cuongpro 27
huy3d 199
lulu2111 10
jsu 62
chipcoi11a2 75
kaka115 113
lovestorynt 10
lovelov3 54
tong1991 10
yeuemcogilasai 10
mrlinh2009 41
xuanson537 30
prideof8x 32
championknight 1

Total:


1 site pay chỉ 14 ngày, rất đúng hẹn:

Quote:
Standard members: Payment can take up to 14 days.
Hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bạn vừa đọc xong bài viết, hãy nhấn Favorites (Internet Explorer) hay Bookmarks (Firefox) để lưu trữ và quay lại để đọc các bài cập nhật kế tiếp. Chúc bạn vui vẻ!

 

Powered by NNT | Make Money Online - PTC